1. Η αίτηση σας
  2. Στέγη / Δώμα
Schritt 1 von 2

Καλωσήλθατε

Η ηλιακή ενέργεια είναι αστείρευτη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς έκλυση CO2. Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τον ήλιο επιδοτείται με πολλούς τρόπους, αφού αποτελεί μία καθαρή και ανανεώσιμη πηγή ενέργειας για παράδειγμα, από την αντιστάθμιση για την ενέργεια που εισέρχεται στο ηλεκτρικό δίκτυο και από την εγγύηση αγοράς του ηλεκτρικού ρεύματος που δίνεται στον παραγωγό. Το πρόγραμμα αυτό σας δείχνει σε λίγα λεπτά, αν στη στέγη του κτηρίου σας μπορούν να τοποθετηθούν φωτοβολταϊκά στοιχεία και αν η τοποθέτησή τους είναι επωφελής για εσας. Ταυτόχρονα παρουσιάζονται οι δυνατότητες επιδότησης της επένδυσης μέχρι το 2011. Αν αποφασίσετε να κάνετε μια εγκατάσταση, παρακαλώ απευθυνθείτε σε κάποια σχετική εταιρία, γιατί το παρόν πρόγραμμα δεν λειτουργεί ως εργαλείο σχεδιασμού.

Info
Info
Info
Info
Info
Info
kWh
Info
 
 

Geld sparen und die Umwelt schützen. Prüfen Sie jetzt Ihren Energieverbrauch.

Jetzt zum EnergiesparCheck

Informationen zu Drittanbieter Cookies

Ihr Browser akzeptiert keine Drittanbieter Cookies. Bitte klicken Sie bitte den Button um den EnergiesparCheck einfach in einem neuen Fenster zu öffnen.

Zusätzlich können Sie Drittanbieter Cookies in den Einstellungen Ihres Browsers aktivieren, oder fügen Sie eine Ausnahme für "ratgeber.co2online.de" hinzu und laden Sie die Seite neu.

Ein kostenloses Angebot von co2online