1. Η αίτηση σας
  2. Στέγη / Δώμα
Schritt 1 von 2

Καλωσήλθατε

Η ηλιακή ενέργεια είναι αστείρευτη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς έκλυση CO2. Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τον ήλιο επιδοτείται με πολλούς τρόπους, αφού αποτελεί μία καθαρή και ανανεώσιμη πηγή ενέργειας για παράδειγμα, από την αντιστάθμιση για την ενέργεια που εισέρχεται στο ηλεκτρικό δίκτυο και από την εγγύηση αγοράς του ηλεκτρικού ρεύματος που δίνεται στον παραγωγό. Το πρόγραμμα αυτό σας δείχνει σε λίγα λεπτά, αν στη στέγη του κτηρίου σας μπορούν να τοποθετηθούν φωτοβολταϊκά στοιχεία και αν η τοποθέτησή τους είναι επωφελής για εσας. Ταυτόχρονα παρουσιάζονται οι δυνατότητες επιδότησης της επένδυσης μέχρι το 2011. Αν αποφασίσετε να κάνετε μια εγκατάσταση, παρακαλώ απευθυνθείτε σε κάποια σχετική εταιρία, γιατί το παρόν πρόγραμμα δεν λειτουργεί ως εργαλείο σχεδιασμού.

Info
Info
Info
Info
Info
Info
kWh
 
 

Ihr Browser akzeptiert keine Drittanbieter Cookies, daher kann der EnergiesparCheck nicht korrekt angezeigt werden.

Bitte erlauben Sie Drittanbieter Cookies in den Einstellungen Ihres Browsers oder fügen Sie eine Ausnahme für "ratgeber.co2online.de" hinzu und laden Sie die Seite neu.

Sie können den EnergiesparCheck auch in einem neuen Browserfenster anzeigen. Bitte öffnen sie dazu den folgenden Link:

EnergiesparCheck im neuen Browserfenster öffnen.

Wir bitten um Ihr Verständnis.